close

Privacybeleid

Privacy beleid

raRe craft beer brewery, gevestigd aan Bassin 6, 6001 GZ te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bassin 6
6001 GZ te Weert
info@rarebrewing.nl

Verwerking persoonsgegevens

raRe craft beer brewery verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rarebrewing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

raRe craft beer brewery verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

raRe craft beer brewery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Duur bewaren persoonsgegevens

raRe craft beer brewery bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 14 maanden.
Indien je zelf een account aanmaakt, worden de gegevens bewaard zolang je account actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden

raRe craft beer brewery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van raRe craft beer brewery maken wij gebruik van cookies. Met cookies slaan wij informatie over je websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat je bij een volgend websitebezoek wordt herkend.

raRe craft beer brewery gebruikt de volgende cookies:

– Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
– Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website.
– Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stem je er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Jouw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat je deze intrekt.

Functionele cookies

Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Bij een bezoek aan onze webshop zorgen we ervoor dat producten in je winkelmand bewaard blijven.

Niet-functionele cookies

Als je akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

– Verbeteringen op onze website testen
– Het tonen van social media buttons
– Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Meting cookies websitebezoek

Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet raRe craft beer brewery op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals we hierboven al zeiden plaatsen we de analytische cookies altijd.Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacyverklaringen. De door jouw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kun je te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@rarebrewing.nl. Geef in de e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en van welk recht je gebruik wenst te maken. raRe craft beer brewery probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

raRe craft beer brewery neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rarebrewing.nl

raRe craft beer brewery behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heb je vragen en/of opmerkingen?
Neem contact op met ons via:
E-mail: info@rarebrewing.nl